Porady prawne dot. wycinki drzew i krzewów

Czyli wszystko, co powinno się wiedzieć o wycince drzew i krzewów na swojej posesji.

1. Jakie drzewa lub krzewy możemy wycinać na działce bez zezwolenia?
• w lasach;
• owocowe, które nie rosną na obszarach objętych ochroną krajobrazową oraz obszarach wpisanych do rejestru zabytków; należy tutaj pamiętać o wyjątkach, np. rajska jabłoń;
• na plantacjach;
• wiek poniżej 5 lat;
• usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
• niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność;
• na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
• usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego;
• które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
• stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

2. Kiedy płacimy za usunięcie drzew lub krzewów?
• Za wycinkę drzew i krzewów płaci się wtedy, gdy osoba fizyczna usuwa je na cele związane z działalnością gospodarczą. Jeżeli planujemy otworzyć działalność gospodarczą na działce gdzie przeszkadza nam zieleń, musimy wystąpić o pozwolenie na wycinkę a następnie ponieść koszty za każde wycięte drzewo czy krzew;
• Jeżeli nie zgłosimy zamiaru usunięcia drzew lub krzewów a Organ właściwy uzyska informacje o samowolnej wycince w ciągu 5 lat, podlegamy wtedy każe pieniężnej, które są wówczas znacznie wyższe niż przy uzyskaniu zezwolenia.

3. Co trzeba zrobić aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew?
• Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje wójt, burmistrz albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli zieleń znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków;
• Należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy lub do Konserwatora Zabytków, wzór wniosku mogą Państwo pobrać poniżej

WNIOSEK

Wniosek powinien zawierać takie dane jak:
o imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości,
o tytuł prawny do władania nieruchomością,
o nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
o obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
o przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
o przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
o wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Należy pamiętać, że urząd na wydanie zezwolenia ma miesiąc od wpłynięcia wniosku. Jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, nawet dwa. Decyzja jest przygotowywana po oględzinach w terenie.
4. Jakie są koszty wycinki drzew i krzewów na własnej posesji?
• Na wysokość opłat ma wpływ rodzaj i gatunek drzewa oraz wielkość a dokładniej obwód pnia, mierzonego na wysokości 130 cm;
• Jeżeli drzewo rozgałęzia się poniżej 130 cm, płaci się także za każde rozgałęzienie;
• Stawki:
1) 270 zł – przy obwodzie do 25 cm;
2) 410 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 640 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1000 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1500 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2100 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 2700 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 3500 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.
• Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 200 zł;
• Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa ust. 4 pkt. 1 i ust. 5;
• Na uregulowanie opłaty mamy 5 lat. Można wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu wpłaty oraz o rozłożeniu go na raty na kolejne 3 lata, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy.

5. Co można zrobić aby nie płacić za wycinkę drzew lub krzewów?
Zamiast wycinki możemy przesadzić drzewa lub krzewy albo zastąpić je nowymi (taka sama ilość) w innym miejscu jeżeli zezwolenie to przewiduje. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest wtedy odroczone na 3 lata. Jeżeli po tym okresie przesadzone lub zastąpione drzewa i krzewy zachowały żywotność, opłata ulega umorzeniu.

6. Jakie są kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia?
• Administracyjna kara pieniężna może wynosić nawet trzykrotność stawek ustalonych za usunięcie drzew i krzewów;
• Jeżeli drzewo zostało wycięte bez zezwolenia i niemożliwe jest ustalenie obwodu lub gatunku, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.
• Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:
1) dla trawników – 46 zł;
2) dla kwietników – 395 zł.
• Termin uiszczenia opłaty to 14 dni

7. Gdzie szukać przepisów?
• ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.),
• rozporządzenie ministra środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (DzU nr 228, poz. 2306 ze zmianami)
• obwieszczenie ministra środowiska z 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (MP z 2007 r. nr 77, poz. 828

One thought on “Porady prawne dot. wycinki drzew i krzewów

  1. Pingback: Porady prawne dot. wycinki drzew « NATUR – Zielone Pogotowie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s